1900 561 558
( 2000đ/phút )

Nhiệm Vụ Mỗi Ngày (08/01 - 11/01/2018)

Tin tức |

Thời gian: Mỗi ngày từ 08/01 - 11/01/2018

Nội Dung: Mỗi ngày tham gia thi đấu đạt điều kiện nhận thưởng

  • Tham gia 3 trận Đấu Hạng : nhận Đá Tha Thu*1, Nấm Thần Kỳ*5
  • Tham gia 5 trận Đấu Hạng: nhận Đá Tha Thu*1, Nấm Thần Kỳ*5, Vàng*100
  • Tham gia Nện Đêm 1 trận: nhận Đá Tha Thu*1, Nấm Thần Kỳ*5
  • Dùng Lạc Lạc đạt Hạng 1 Nện Đêm 2 lần: nhận Đá Tha Thu*1, Nấm Thần Kỳ*5, Vàng*100
  • Dùng Bộ Bộ đạt Hạng 1 Nện Đêm 2 lần: Dùng Bộ Bộ đạt Hạng 1 Nện Đêm 2 lần

Hinh

App icon

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt