1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Tham Gia Nhận Thưởng Chương Trình Nện Hay - Nhận Ngay Quà Khủng

Tin tức |

Nội Dung: Tù Trưởng Nện xin hướng dẫn các Nện Thủ đạt danh hiệu Bậc Đấu Hạng Thần Linh trước 23:59 phút ngày 29/11/2017 nhận được MÃ NHẬN THƯỞNG gửi trong hộp thư để tham gia nhận thưởng chương trình Nện Hay Nhận Ngay Quà Khủng. Các Nện Thủ nhận được MÃ NHẬN THƯỞNG hãy tham gia hoạt động theo hướng dẫn bên dưới nhé .

  • Bước 1: Từ Giao Diện Chính của 360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc, bấm vào nút của sự kiện (như trong hình) để mở sự kiện Nện Hay Nhận Ngay Quà Khủng

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Bước 2: Bấm vào "Nhận Quà"

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Bước 3: Nhập Mã Nhận Thưởng từ trong hộp thư mà hệ thống gửi đến

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Bước 4: Đăng ký thông tin nhận thưởng cá nhân

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Bước 5: Mở hộp quà và nhận thưởng

Ngôi Sao Bộ Lạc

App icon

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk Cài Đặt