1900 561 558
( 2000đ/phút )

Danh Sách Top BXH Bộ Tộc 12/04 - 22/04/2018

Tin tức |

THỜI GIAN : 12/04 - 22/04/2018

NỘI DUNG: Sau khi kết thúc hoạt động, Top 10 Bộ Tộc cao nhất dựa vào BXH Bộ Tộc sẽ nhận được phần thưởng

HạngGiải thưởng
Top 1
5*Quà Thức Tỉnh, 300*Nấm Thần Kỳ
Top 2
3*Quà Thức Tỉnh, 240*Nấm Thần Kỳ
Top 3
2*Quà Thức Tỉnh, 180*Nấm Thần Kỳ
Top 4 - 10
1*Quà Thức Tỉnh, 120*Nấm Thần Kỳ

Lưu ý: Tổng Số Sao của Bộ Tộc được cập nhật vào 23h59 ngày 22/04/2018, các thành viên có mặt trong Bộ Tộc lúc này mới được tính

Ngôi Sao Bộ Lạc

App icon

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk Cài Đặt