Hướng Dẫn Tạo Phòng Thi Đấu

Tạo phòng thi đấu là chế độ chơi nhiều người, vừa là chế độ chơi giải trí, vừa thi tài với nhau và cũng là phòng để tập luyện. Đến với Phòng Thi Đấu, Chiến Binh sẽ được thi tài cùng với bạn của mình, luyện tập để tham gia các giải đấu khắc nghiệt.

    • Bước 1 : Chọn Tạo Phòng trên giao diện chính

Ngôi Sao Bộ Lạc

    • Bước 2 : Trong giao diện Tạo Phòng, Chiến Binh có thể mời nhiều người để vào cùng chiến đấu.

Ngôi Sao Bộ Lạc

    • Bước 3 : Nếu muốn chiến đấu đầy đủ số người, Chiến Binh có thể gọi máy ra cùng chiến đấu.
    • Bước 4 : Đây là chế độ Xếp hên xui, 9 người sẽ được chia hên xui thành 3 đội khác nhau, cùng chiến đấu

Ngôi Sao Bộ Lạc

    • Bước 5 : Khi tất cả đều sẵn sàng, nhấp Vào Nện sẽ vào chiến đấu.

Ngôi Sao Bộ Lạc

App icon

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk Cài Đặt