1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Sở Hữu Vàng & Đá Tha Thứ

Vàng và Đá Tha Thứ là 2 tài nguyên rất cần thiết trong 360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc . Để sở hữu Vàng và Đá Tha Thứ người chơi có thể nhận thông qua:

  • Nhận 201 Vàng sau khi hoàn thành huấn luyện tân thủ.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Có thể nhận qua Báu Vật Bộ Bộ - quà đăng nhập ngày 1 và 5 của tuần đăng nhập đầu tiên .

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Có thể nhận qua 7 ngày đăng nhập tuần thứ 2 của game.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Có thể nhận qua Quà Bộ Bộ - quà đăng nhập ngày 2 , 3 , 5 , 6 phần thưởng 7 ngày đăng nhập từ tuần thứ 2 trở đi .

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Đặc biệt bạn có thể nhận rất nhiều Vàng và Đá Tha Thứ khi nhận Quà Bộ Bộ-Lớn thông qua quà ngày 7 phần thưởng 7 ngày đăng nhập từ tuần thứ 2 trở đi của 360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Các Chiến Binh còn có thể tham gia Đấu Hạng để nhận chìa khóa mở Rương Đấu Hạng để nhận Vàng , Đá Tha Thứ và các mảnh thu thập.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Ngoài ra mỗi ngày có thể nhận thêm 50 Vàng bằng cách khoe ảnh mỗi ngày.

Ngôi Sao Bộ Lạc