Hướng Dẫn Sở Hữu Vàng & Đá Tha Thứ

Vàng và Đá Tha Thứ là 2 tài nguyên rất cần thiết trong 360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc . Để sở hữu Vàng và Đá Tha Thứ người chơi có thể nhận thông qua:

  • Nhận 201 Vàng sau khi hoàn thành huấn luyện tân thủ.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Có thể nhận qua Báu Vật Bộ Bộ - quà đăng nhập ngày 1 và 5 của tuần đăng nhập đầu tiên .

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Có thể nhận qua 7 ngày đăng nhập tuần thứ 2 của game.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Có thể nhận qua Quà Bộ Bộ - quà đăng nhập ngày 2 , 3 , 5 , 6 phần thưởng 7 ngày đăng nhập từ tuần thứ 2 trở đi .

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Đặc biệt bạn có thể nhận rất nhiều Vàng và Đá Tha Thứ khi nhận Quà Bộ Bộ-Lớn thông qua quà ngày 7 phần thưởng 7 ngày đăng nhập từ tuần thứ 2 trở đi của 360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Các Chiến Binh còn có thể tham gia Đấu Hạng để nhận chìa khóa mở Rương Đấu Hạng để nhận Vàng , Đá Tha Thứ và các mảnh thu thập.

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Ngoài ra mỗi ngày có thể nhận thêm 50 Vàng bằng cách khoe ảnh mỗi ngày.

Ngôi Sao Bộ Lạc

App icon

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk Cài Đặt