Hướng Dẫn Đổi Tên và Câu Nói Nhanh

-=Hướng Dẫn Đổi Tên và Câu Nói Nhanh Trong 360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc=-

  • Khi người chơi muốn thay đổi tên của nhân vật thì cần 
  • Bước 1: Chọn vào Avatar đại diện nhân vật nằm ở góc trên bên trái màn hình chính có được khi thu thập đủ mảnh và được kích hoạt bằng Vàng hoặc Đá Tha Thứ.

  • Bước 2: Chọn vào nút đổi tên bên cạnh tên nhân vật

  • Bước 3: Thay đổi tên nhân vật

  • Thay đổi tên nhân vật thành công
    Lưu ý: Tên nhân vật chứa tối đa 16 ký tự , có thể tạo khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

Để Chat nhanh trong game người chơi khi vào phòng :

Bước 1: Chọn nút nhanh nằm ở góc trái bên dưới màn hình phòng chờ game

Bước 2: Chọn câu chat nhanh

Sau khi chọn câu chat sẽ hiển thị trên màn hình phòng chờ

Để chat nhanh khi ở trong trận đấu, các Chiến Binh cần :

Bước 1: Chọn vào “Tù Và” nằm trên thanh kỹ năng 

Bước 2: Chọn câu chat

Sau khi chọn câu chat sẽ hiển thị trên màn hình game.

App icon

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk Cài Đặt