Hướng Dẫn Đăng Nhập

Xin Chào Các Nện Thủ

Khi các Nện Thủ gặp phải bất kỳ sự cố đăng nhập nào, các Nện Thủ có thể khắc phục sự cố theo các bước sau. Nếu Nện Thủ vẫn không thể đăng nhập sau các bước này, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại Facebook "360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc" để có sự trợ giúp tốt nhất mà Nện Thủ cần!

  • Nhấp vào "Cài đặt"
  • Chọn "Wi-Fi"

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Chọn Wi-Fi bạn đang sử dụng (Đó phải là Wi-Fi thay vì các mạng khác)
  • Nhấn lâu để mở cài đặt Wi-Fi

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Nhấp vào "Modify network"

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Nhấp vào "Show advanced options"
  • Chọn "Static" cho "Cài đặt IP"

Ngôi Sao Bộ Lạc

  • Đặt "DNS 2" là 8.8.8.8 và lưu tất cả cài đặt

Ngôi Sao Bộ Lạc

App icon

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk Cài Đặt